Chuyển tới nội dung

Bảo hành máy in Zebra như thế nào?

Bảo hành máy in Zebra như thế nào?

Thông tin bảo hành máy in Zebra

Bảo hành máy in Zebra có giới hạn

Zebra Technologies International, LLC, bao gồm các chi nhánh và công ty con dưới sự kiểm soát chung của Zebra “Ngựa vằn”

Bảo hành máy in Zebra: phần cứng

 • Trừ khi có tuyên bố khác của Zebra trong danh sách ngoại lệ bảo hành Sản phẩm hoặc trong thỏa thuận bán hàng giữa Zebra và Khách hàng. Phần cứng được bảo hành trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ ngày giao hàng từ hãng Zebra hoặc kể từ ngày mua tùy theo điều kiện nào sau đó.
 • Miễn là Phần cứng vẫn chưa được sửa đổi và được vận hành trong điều kiện bình thường và thích hợp và phù hợp với các thông số kỹ thuật được xuất bản của Zebra. Nghĩa vụ duy nhất của Zebra đối với Phần cứng bị lỗi được giới hạn để sửa chữa hoặc thay thế (theo quyết định riêng của Zebra) trên cơ sở “trả lại kho dịch vụ” với ủy quyền trước của Zebra. Khách hàng chịu trách nhiệm giao hàng đến Zebra và các chi phí và rủi ro liên quan đến việc vận chuyển này.
 • Zebra sẽ chịu trách nhiệm trả lại lô hàng cho Khách hàng, trừ khi Zebra, theo quyết định của Zebra: xác định rằng Phần cứng tương ứng không có lỗi hoặc không được bảo hành, trong trường hợp đó Khách hàng cũng phải chịu trách nhiệm đối với lô hàng trả lại. Không tính phí cho Khách hàng để sửa chữa bảo hành.
 • Zebra sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát của bất kỳ chương trình Phần mềm, dữ liệu hoặc phương tiện lưu trữ dữ liệu có thể tháo rời hoặc khôi phục hoặc cài đặt lại bất kỳ chương trình hoặc dữ liệu Phần mềm nào. Không có hỗ trợ kỹ thuật nào được cung cấp trong thời hạn Bảo hành phần cứng ngoài việc xác định nếu cần sửa chữa bảo hành.
 • Việc sửa chữa bảo hành phải được thực hiện theo Zebra, được áp dụng trong thời hạn 30 ngày sau khi hoàn thành việc sửa chữa hoặc cho đến khi kết thúc thời hạn bảo hành ban đầu, tùy theo thời hạn nào lâu hơn.
 • Các biện pháp khắc phục độc quyền liên quan đến việc sửa chữa bảo hành là yêu cầu Zebra thực hiện sửa chữa bảo hành không phù hợp.
Xem thêm  MÁY IN TEM NHÃN MÃ VẠCH MÀU KHI MUA CẦN BIẾT 2019

Bảo hành máy in Zebra: Phần mềm “nguyên trạng”

Phần mềm được cấp phép “nguyên trạng” không có bảo hành. Bất kể những điều trên, trừ khi có tuyên bố khác của Zebra trong danh sách ngoại lệ bảo hành Sản phẩm hoặc trong thỏa thuận bán hàng giữa Zebra và Người dùng, đối với phần mềm bị hạn chế và demoware được cấp phép, như được xác định tại zebra.com, Khách hàng có thể, cho khoảng thời gian 90 ngày kể từ khi phiên bản Phần mềm hoặc Phần cứng được Zebra bằng chứng mua hoặc giấy phép.

Bảo hành máy in Zebra như thế nào?

Quy định chung về bảo hành máy in Zebra

Các quy định bảo hành ở trên không thể được Khách hàng chuyển nhượng và không áp dụng cho bất kỳ Sản phẩm nào đã được sửa chữa, sửa đổi, sửa đổi hoặc sửa đổi, ngoại trừ Zebra hoặc các nhà cung cấp sửa chữa được ủy quyền của nó trong phạm vi xác định duy nhất của Zebra các khuyết tật hoặc hư hỏng do hao mòn thông thường, sử dụng sai, sơ suất, lưu trữ không đúng cách, nước hoặc các chất lỏng khác bao gồm ô nhiễm chất lỏng cơ thể, rò rỉ pin, sử dụng các bộ phận hoặc phụ kiện không được chấp thuận hoặc do Zebra cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn đối với Đầu in, phương tiện, nguồn cung cấp, pin và các thiết bị ngoại vi khác, hoặc không thực hiện xử lý vận hành và hướng dẫn bảo trì định kỳ do Zebra cung cấp; hoặc đã bị áp lực, lạm dụng hoặc tai nạn bất thường về thể chất hoặc điện.

Thông tin bảo hành sản phẩm máy in Zebra

Thời hạn bảo hành và bảo hành. Zebra Technologies International, LLC (“Zebra”) chỉ bảo hành cho người dùng rằng các sản phẩm và bộ phận được nêu bên dưới sẽ không có khuyết điểm về vật liệu cho các thời hạn bảo hành được áp dụng đối diện (thời hạn bảo hành được xác định bắt đầu) vào ngày lập hóa đơn cho người dùng:

SẢN PHẨM HOẶC PHẦN BẢO HÀNH MÁY IN ZEBRA ÁP DỤNG

 • Máy in mã vạch (EXCEPT BAR CODE PRINTHEADS, PLATENS LINH KIỆN, VÀ CÁC MẶT HÀNG KHÁC), BỘ SẠC VÀ CUNG CẤP ĐIỆN, ROUTE PALLETS, ĐƠN VỊ DISPLAY KEYBOARD, HARDWARE KEYS, MEDIA, RIBBON
 • MÁY MAY IN ZEBRANET®, SEH PS102-Z, SEH PS105-Z: 12 THÁNG
 • PIN: 12 THÁNG
 • PRINTHEADS: 6 THÁNG
 • PHỤ TÙNG: 3 THÁNG
 • PHỤ KIỆN: 1 THÁNG
 • CARD PRINTHEAD PHỤ TÙNG PHỤ KIỆN: 12 THÁNG
Xem thêm  MÁY IN TEM NHÃN MÃ VẠCH MÀU KHI MUA CẦN BIẾT 2019

Nghĩa vụ duy nhất của Zebra theo bảo hành nêu trên là sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm và phụ tùng trong thời gian bảo hành.

Zebra không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc thay thế hoặc sửa chữa các sản phẩm hoặc bộ phận. Các sản phẩm và bộ phận được sửa chữa hoặc thay thế bởi Zebra theo bảo hành sẽ được bảo hành cho số dư của thời hạn bảo hành gốc hoặc chín mươi (90) ngày, tùy theo thời hạn nào lâu hơn. Việc bảo hành này cung cấp cho người dùng các quyền pháp lý cụ thể và người dùng cụ thể cũng có thể có các quyền khác có thể khác nhau từ thẩm quyền đối với thẩm quyền.

Điều gì có thể làm mất hiệu lực bảo hành máy in Zebra? Bảo hành có giới hạn này sẽ vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

1. Sửa đổi hoặc sửa chữa bất kỳ bộ phận nào của người dùng hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ Zebra không được ủy quyền.

2. Sử dụng hoặc lắp đặt không đúng cách, không thực hiện bảo trì hoặc lau chùi thường xuyên, hoặc hư hỏng do tai nạn hoặc bỏ bê, của bất kỳ sản phẩm hoặc bộ phận được bảo hiểm nào của người dùng cuối hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

3. Thận trọng để bảo vệ bất kỳ sản phẩm hoặc một phần nào từ thiệt hại xả tĩnh điện, nhiệt độ bất lợi và điều kiện độ ẩm (đối với phương tiện truyền thông và băng truyền nhiệt, sau đây là các điều kiện lưu trữ được đề nghị: 72ºF (22.2ºC) và 50% độ ẩm tương đối).

4. Thiệt hại bởi người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khi sử dụng đầu in, pin hoặc các bộ phận khác của ZEBRA®.

5. Thiệt hại bởi người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng băng Zebra True Colors;

6. Đối với phương tiện truyền thông không phải là ruy-băng, sự thiệt hại của người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khi sử dụng phương tiện truyền thông Zebra nếu việc sử dụng phương tiện đó gây ra hoặc gây ra thiệt hại mà dịch vụ bảo hành biết được.

Xem thêm  MÁY IN TEM NHÃN MÃ VẠCH MÀU KHI MUA CẦN BIẾT 2019

7. Thiệt hại bởi người dùng cuối hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khi sử dụng phương tiện truyền thông ZEBRA® nếu sử dụng phương tiện đó nguyên nhân hoặc góp phần vào thiệt hại.

8. Thiệt hại của người dùng để thực hiện theo Quy trình chỉ định trả lại được quy định dưới đây.

9. Thiệt hại bởi người dùng để tuân thủ Bản tin kỹ thuật của Zebra: “Các phương pháp quản lý pin và an toàn cho gói pin lithium ion” được tìm thấy tại:(http://www.zebra.com/batteries).

Quy trình chỉ định trả lại. Như một điều kiện trước Bảo hành máy in Zebra có giới hạn ở trên, người dùng phải:

1. Nhận giấy phép trả lại tài liệu (RMA) từ Zebra, bao gồm số RMA phải được hiển thị nổi bật ở bên ngoài giao hàng thùng đựng hàng. Trả về không có số RMA có thể bị Zebra từ chối và ngay lập tức trả lại cho người dùng, thu cước vận chuyển.

2. Gửi các mặt hàng được trả lại cho Zebra, trả trước cước vận chuyển, cùng với một mô tả bằng văn bản về lỗi được yêu cầu.

3. Đóng gói các mặt hàng được trả lại trong bao bì gốc carton hoặc tương đương. Thiệt hại trong quá cảnh là trách nhiệm của người dùng và có thể làm mất hiệu lực yêu cầu bảo hành.

Chi phí vận chuyển bảo hành máy in Zebra.

Zebra sẽ trả cước vận chuyển để trả lại sản phẩm hoặc các bộ phận được bảo hành theo Bảo hành có giới hạn này. Tuy nhiên, nếu Zebra xác định trong việc thực hiện ý kiến ​​hợp lý nhưng theo quyết định riêng của mình thì sản phẩm hoặc bộ phận được trả lại cho dịch vụ bảo hành không bị lỗi hoặc không đủ điều kiện cho dịch vụ bảo hành, người dùng sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí xử lý và vận chuyển.

 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VINH AN CƯ

H216D, Khu 5 ,Tổ 52. P.Hiệp Thành ,TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương .
Tel : 0274 3872406
Fax : 0274 3872405
MST : 3700773018
Mobile : 0914175928 (Mr Vinh )
Gmail : vinhancu@gmail.com
Website : http://driverzebravn.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *